Skip to content →

Tag: transitive relation

Ordinal preference

วันนี้ผมถามไปในทวิตเตอร์ครั้งหนึ่งครับ แต่เหมือนผมจะถามไม่ชัดเจนเท่าไหร่ คำตอบที่ได้เลยไม่ตรงกับที่ผมต้องการ

คำถามที่ผมตั้งใจจะถามคือ เป็นไปได้ไหม หรือในสถานการณ์ไหน ที่ปัจเจกหนึ่งคน จะมี preference ในลักษณะที่ เลือก A มากกว่า B, เลือก B มากกว่า C, แต่เลือก C มากกว่า A

ยกตัวอย่างเช่น คุณชอบกินข้าวไข่เจียวมากกว่าข้าวไข่ดาว และชอบกินข้าวไข่ดาวมากกว่าไข่พะโล้ แต่ชอบกินข้าวไข่พะโล้มากกว่าข้าวไข่เจียว

ข้อสมมติในทางเศรษฐศาสตร์มักจะถือว่า preference นั้นมีลักษณะเป็น transitive นั่นคือ ถ้า A>B และ B>C แล้ว A>C ด้วย ซึ่งก็ฟังดูเป็นสมบัติที่น่าจะจริงในกรณีส่วนมาก

(ย้ำอีกรอบว่าเป็นเรื่อง preference ของคนหนึ่งคน ไม่ใช่ preference ของสังคมอย่าง voting paradox ที่เข้าใจได้)

3 Comments