Skip to content →

Tag: scepticism

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งต่อ ดัชนีชี้วัดกังขาคติ

ในกลุ่มประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งต่อ หรือที่เรียกติดปากว่า ฟอร์เวิร์ดเมล เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากน่าจะคุ้นเคย ในบรรดาอีเมลที่มีการส่งต่อมาเอง ก็แบ่งได้ออกเป็นหลายประเภท ซึ่งหลายๆ ครั้ง ฟอร์เวิร์ดเมลเป็นสิ่งที่บ่งบอกลักษณะหลายๆ อย่างของผู้ส่ง

หลายๆ ครั้ง ฟอร์เวิร์ดเมล ก็เป็นบทความหรือพาวเวอร์พอยต์พรีเซนเทชันดีๆ แต่หลายๆ ครั้ง ฟอร์เวิร์ดเมลก็เป็นเรื่องที่หลายคนหัวเราะ (ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งต่อจดหมายพวกนี้มากนัก ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ขี้เกียจ)

หลายๆ ครั้ง ผมก็ไม่อยากเชื่อว่า อีเมลประเภท “ไมโครซอฟท์แจกเงิน” หรือ “MSN จะเก็บเงิน” ให้ส่งอีเมลต่อไป ยังคงดำรงอยู่ได้เรื่อยๆ เช่นเดียวกับอีเมลประเภท “ส่งต่อ แล้วเด็กที่น่าสงสารคนนี้จะได้ฉบับละสิบเซนต์”

ถ้าผมมองโลกในแง่ดี คนที่ส่งต่ออีเมลเหล่านี้ อาจจะไม่ได้มองอะไรไปมากกว่ามหรสพออนไลน์ ประเภท “อย่างนี้ก็มีด้วย” ส่วนอีเมลเด็กน้อยที่น่าสงสาร คือสื่อธรรมะที่เตือนสติประชากรอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นไปได้มาก เพียงแต่ว่า ผมเองไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เวลาส่งอีเมลประเภทนี้ต่อ (อันที่จริงคือ ผมไม่ส่งอีเมลประเภทนี้ต่อ)

ถ้ามองในแง่ร้ายแบบสุดๆ (บางส่วน) ของคนที่ส่งต่ออีเมลเหล่านี้ เชื่ออย่างจริงจังในเนื้อหาเหล่านั้น

ถ้าเราสมมติว่า (การเรียนเศรษฐศาสตร์ทำให้เราสมมติเก่งขึ้นมาก) ผู้ที่ส่งต่ออีเมล เชื่อในสิ่งที่ส่งต่อ ก็แปลได้ว่า ผู้ที่ส่งต่อจดหมายเหล่านี้ เชื่อว่า ไมโครซอฟท์จะแจกเงินจริงๆ ฮอตเมลจะยกเลิกจริงๆ (อันที่จริง ผมไม่ได้ใช้ฮอตเมลด้วยซ้ำ) และเด็กน้อยคนนั้นจะได้เงินสิบเซนต์จริงๆ เมื่อคุณส่งต่อไป

โดยส่วนตัวผมเชื่อ (บนพื้นฐานของข้อสมมตินี้) ว่าการยังมีอีเมลแบบนี้วนเวียนอยู่ในระบบ เป็นความน่าเป็นห่วงไม่น้อย (อันนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อของผมอีกอันว่า ข่าวสารเหล่านี้มีความน่ากังขาเกินว่าจะเชื่อได้) ฟอร์เวิร์ดเมลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนความไม่คิดสงสัยที่มีอยู่ในสังคมไทย

ผมมีความเชื่ออยู่อันหนึ่งว่า สังคมไทย โดยเฉพาะระบบการศึกษาไทยซึ่งทำหน้าที่ปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ ยังคงมีแนวโน้มที่จะมองความสงสัยในแง่ร้าย มีอคติต่อการตั้งคำถาม

สิ่งที่ผมพยายามทำตอนนี้คือ ฝึกตัวเอง และกระตุ้นคนรอบข้างมาตั้งคำถามด้วยกัน เป็นความบันเทิงของชีวิตครับ

หมายเหตุเพิ่มเติม: ผมมาอ่านอีกรอบแล้วรู้สึกว่า กรณีมันอาจจะสุดโต่งไปหน่อย แน่นอนว่า มันย่อมมีหลายเหตุผลที่คนๆ หนึ่งจะส่งต่อข้อมูลที่ได้รับ ในบลอกนี้ผมเพียงแต่มองบนสมมติฐานอันหนึ่งเท่านั้ย

5 Comments