Skip to content →

Tag: repeated game

ทำไมถึงให้ทิป?

หลายๆ คนคงทราบว่า ในบางประเทศนั้น มีธรรมเนียมของการทิปคนที่ให้บริการแบบชัดเจนมาก ตัวอย่างเช่นประเทศในอเมริกาเหนือ (ก็สหรัฐกับแคนาดานั่นแล) ที่ลูกค้าจะต้องให้ทิปกับคนบริการในร้านอาหาร คนส่งอาหาร แท็กซี่ ฯลฯ และเป็นเรื่องเสียมารยาทค่อนข้างรุนแรงที่จะไม่ให้ทิป

ในวัฒนธรรมเหล่านั้น ทิปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องคาดการณ์ที่จะจ่ายตามปรกติ และเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่คนให้บริการคาดการณ์ที่จะได้ ในหลายๆ ประเทศไม่ได้มีธรรมเนียมการให้ทิปที่เข้มข้นเท่านี้ รวมถึงประเทศไทยเอง ที่ในตลาดการบริการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร แท็กซี่ ไม่ได้มีธรรมเนียมการให้ทิปแบบจริงจังเทียบกับในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา

4 Comments