Skip to content →

Tag: relationship

ผู้หญิงจีบผู้ชาย?

เมื่อเย็น ได้คุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างมื้ออาหารเย็น เพื่อนก็ได้เปิดประเด็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและไม่เคยได้ลองคิดเองมาก่อน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชาย ในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ (เช่น การจีบ) ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรกับ traditional paradigm ของการจีบกันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยลองคิดอะไรดู

แนวคิดที่เพื่อนเสนอก็คือ การที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาจีบเนี่ย เป็นการรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ (ในแง่ของการจีบกัน ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนคนนั้น) ดังนั้นแล้ว ในความคาดหวังแบบเดิมๆ ที่ว่าฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปจีบ แล้วฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเข้าไป ทำให้ฝ่ายหญิงนั้นขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝ่ายชายในสภาพแวดล้อมของฝ่ายชาย (ซึ่งอาจซุกซ่อนปัญหาตั้งแต่ในแง่ตัวตนของบุคคลนั้น จนไปถึงกระทั่งว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้ว ก็เป็นได้)

One Comment