Skip to content →

Tag: rating

เรตหนัง เป็นเรื่อง information

ผมเคยได้ยินคำถามที่ว่า จะมีการจัดเรตภาพยนตร์ไปทำไม ถ้าเด็กก็ยังเข้าไปดูได้

คำตอบของคำถามนี้สำหรับผมคือ เพราะการจัดเรตภาพยนตร์ เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพื่อให้เลือกสินค้าที่ต้องการได้ตรงยิ่งขึ้น

เคยมีกรณีอย่างหนังเรื่อง Watchmen ที่มีพ่อแม่พาลูกไปดูเพราะคิดว่าเป็นหนังเด็ก แต่จริงๆ แล้วเป็นหนังหนัก (ได้เรต R โดย MPAA ในสหรัฐ และ 15-18 ในประเทศส่วนใหญ่) ถามว่ากรณีนี้อย่างนี้ใครผิด

สำหรับผม ความผิดส่วนหนึ่งน่าจะตกอยู่ที่ผู้ปกครองเอง ที่ไม่ศึกษาว่ากำลังทำอะไรอยู่ (อย่างน้อยก็กับหนังที่สามารถหาข้อมูลได้ไม่ยากอย่างหนังอเมริกันแบบนี้) แต่ส่วนหนึ่ง เราสามารถ improve outcome ได้โดยการทำให้ข้อมูลมันเปิดเผยยิ่งขึ้น

แน่นอนว่า โดยธรรมชาติของหนังนั้น ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในเรื่องก่อนการบริโภคได้ หนังบางเรื่องยังแอบ disguise ตัวเองอีกต่างหาก (อย่างรักแห่งสยาม)

การจัดเรต จึงเป็นการบอกว่า เรากำลังจะเจอกับอะไร ในหนังเรื่องนี้ และผู้ปกครอง (ซึ่งโดยหลักควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อ welfare ของเยาวชนในปกครอง ไม่ใช่โยนให้รัฐทำอย่างเดียว) ก็สามารถควบคุมการบริโภคหนังได้ง่ายยิ่งขึ้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการควบคุมที่โรงภาพยนตร์ (ตรวจบัตร) หรือไม่ก็ตาม การจัดเรตก็มีประโยชน์ในตัวมันเองอยู่แล้ว ในฐานะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้บริโภค ส่วนการตรวจบัตรนั้น ก็เป็นเรื่องว่ารัฐควรจะมีส่วนช่วยดูแลแทนผู้ปกครอง (ที่ไม่อาจดูแลได้ตลอดเวลา) มากกว่า

5 Comments