Skip to content →

Tag: optimisation

การจัดกระเป๋าเดินทางแบบ optimal

บทเรียนแรกๆ ที่ใครๆ จะได้เรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ คือทรัพยากรนั้นมีจำกัด และมนุษย์เราก็จะต้อง “trade off” อยู่เสมอๆ การจัดกระเป๋าเดินทางก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไปตามกฎของโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผมเชื่อว่า สำหรับคนที่จะต้องจัดของเพื่อไปใช้สำหรับอยู่ที่ไกลๆ เป็นเวลาหลายๆ เดือนหรือหลายปี จะต้องเจอปัญหาว่า มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะสามารถนำทุกอย่างที่จะต้องใช้หรือต้องการจะใช้ในช่วงระยะเวลาที่จะต้องไปอยู่ ดังนั้นการชั่งน้ำหนัก (ทั้งในความหมายโดยนัย และความหมายตามตัวอักษร) ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ถ้าเดินทางโดยสารเครื่องบิน ข้อจำกัดเบื้องต้นอันหนึ่งก็คือ ปริมาตรและน้ำหนัก (หรือ technically คือมวล?) ของสัมภาระทั้งหลายที่จะเอาไปด้วยได้

เพื่อความเรียบง่าย สมมติว่ามีตัวแปรเดียวที่เราจะกังวล จะเป็นน้ำหนักหรือปริมาตรก็ตามแต่

การคิดเบื้องต้นที่สุด สมมติว่า จุดมุ่งหมายของเราคือ maximise utility ของที่มี (marginal) utility ต่อขนาดสูง ก็ควรจะสำคัญกว่าของที่มี utility ต่อขนาดต่ำ

โอเค เรื่อง utility มัน abstract ไป น่าเบื่อ เราลองมาขยายความดีกว่า

ถึงแม้ว่าเราจะเอาของติดตัวไปด้วยได้เพียงจำนวนหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าสุดท้ายแล้วเราจะบริโภคของเพียงเท่านั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไปอยู่ ดังนั้น ก็จะมีของจำนวนหนึ่งที่เราจะไปซื้อหาในสถานที่ที่เราจะไปอยู่แล้ว

ของส่วนหนึ่ง แน่นอนว่า อาจจะเป็นของที่ไปหาซื้อไม่ได้ หรือหาซื้อได้ลำบาก เช่น ของทางจิตใจต่างๆ หนังสือภาษาไทย เครื่องปรุงอาหารบางชนิด เป็นต้น

ในที่นี้ ขอพูดถึงของเพียงที่เหลือ คือของที่สามารถไปหาซื้อได้ สามารถนำมาเปรียบเทียบเป็นตัวเงินได้ (จริงๆ แล้ว ถ้าจะเอาให้ละเอียด ของทั้งสองประเภทมันก็จะเทียบกันได้ แต่เพื่อ keep it simple, stupid ก็ขอเทียบแค่ตัวเงินเพราะมันจับเห็นภาพได้ชัดเจน และใช้คิดจริงๆ ได้มากกว่า)

ในกรณีนี้ หลักเกณฑ์ที่สามารถเอามาใช้เปรียบเทียบได้ คือ จำนวนเงินที่จะประหยัดได้ / ขนาด

5 Comments