Skip to content →

Tag: integration

เหี้ย

เหี้ย
ภาพถ่ายเอง จากสวนสัตว์ดุสิต

ผมเพิ่งได้อ่านบทความหนึ่งในจุดประกายของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ (14 ก.ค.) ครับ โดยบทความนั้นชื่อว่า “เหี้ยกับการเมือง” (อ่านออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/2008/07/14/news_275487.php)

อย่างที่น่าจะคาดเดาได้ บทความนี้พูดถึงเหี้ย (Varanus salvator) ครับ โดยเริ่มเกริ่นจากเหตุการณ์ที่เว็บไซต์ของรัฐสภาถูกเจาะเข้าไป แล้วเปลี่ยนรูปของนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาเป็นรูปตัวเหี้ย

จากนั้น บทความนี้ก็กล่าวถึงประชากรเหี้ยในทางนิเวศวิทยา และสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเหี้ย และเหี้ยในสังคมหรือวัฒนธรรมไทย ว่าทำไมถึงมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่นๆ โดยแต่ละส่วนก็ไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ

โดยส่วนตัว ผมชอบแบบความแบบนี้นะครับ มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ใหญ่โตหรูหราอลังการอะไร แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ ก็ทำให้เข้าใจลักษณะทางสังคมหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ ไม่น้อยไปกว่าการศึกษาเรื่องทางโครงสร้างอะไรใหญ่ๆ เหมือนกัน

นอกจากนี้ มันยังแสดงให้เห็นว่า เรื่องๆ หนึ่ง เราสามารถศึกษามันในหลายด้าน หลายมิติมากๆ คิดดูว่า อย่างโรงเรียนที่เคยพยายามทำการศึกษาแบบบูรณาการ ถ้าเอาเรื่อง เหี้ย มาเป็นหัวข้อการศึกษา เราก็จะสามารถศึกษาได้ตั้งแต่ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษารายละเอียดทางชีววิทยา หรือทางฟิสิกส์ ว่าจะออกแบบอาคารอย่างไรไม่ให้ตัวเหี้ยมาอยู่ ในทางสังคมและวัฒนธรรม ว่าทำไมสังคมหนึ่งถึงได้เอาสัตว์ชนิดนี้มาเป็นคำด่าหรือสัญลักษณ์ของสิ่งไม่ดี ในทางภาษา ว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องใช้คำด่า และทำไมคำด่าถึงเป็นลักษณะนี้ ในทางศิลปะ ว่าตัวเหี้ยไปโผล่ในศิลปะแบบใดบ้าง และอาจจะวาดรูปโครงสร้างทางกายภาพของตัวเหี้ย ศึกษาจิตวิทยา ว่าถ้าเราไปพูดคำว่าเหี้ยใส่คนอื่น จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร ฯลฯ

น่าสนุกดีนะครับ

ว่าแต่พี่อิ๊กจะให้เอาเอนทรีนี้ลงในคิวบิกบลอกเพื่อการศึกษาหรือเปล่าครับ? 😛

4 Comments