Skip to content →

Tag: Google Reader

การจัดการช่องทางการรับสื่อ

ได้อ่านบล็อกของ @markpeak เรื่อง RSS is Dead ก็เลยมานั่งคิดจริงจังเกี่ยวกับปัญหาการจัดการช่องทางสารของตัวเอง ที่ตลอดช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ก็ยังรู้สึกว่าทำได้ไม่ลงตัวเท่าไรนัก

สิ่งที่คิดตอนนี้คือ สารแต่ละอย่าง และช่องทางรับแต่ละช่องทางนั้น มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว โดยมุมหลักๆ ที่คิดออกตอนนี้คือ

5 Comments