Skip to content →

ผู้หญิงจีบผู้ชาย?

เมื่อเย็น ได้คุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างมื้ออาหารเย็น เพื่อนก็ได้เปิดประเด็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและไม่เคยได้ลองคิดเองมาก่อน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชาย ในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ (เช่น การจีบ) ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรกับ traditional paradigm ของการจีบกันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยลองคิดอะไรดู

แนวคิดที่เพื่อนเสนอก็คือ การที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาจีบเนี่ย เป็นการรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ (ในแง่ของการจีบกัน ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนคนนั้น) ดังนั้นแล้ว ในความคาดหวังแบบเดิมๆ ที่ว่าฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปจีบ แล้วฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเข้าไป ทำให้ฝ่ายหญิงนั้นขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝ่ายชายในสภาพแวดล้อมของฝ่ายชาย (ซึ่งอาจซุกซ่อนปัญหาตั้งแต่ในแง่ตัวตนของบุคคลนั้น จนไปถึงกระทั่งว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้ว ก็เป็นได้)

ในแนวทางเดียวกัน การที่ผู้ชายเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายหญิง ดูยอมรับได้ในสังคมมากกว่าการที่ผู้หญิงเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายชาย เช่น การที่ผู้ชายไปหาผู้หญิงที่หน้าบ้าน จะมีความรู้สึกลบน้อยกว่าการที่ ผู้หญิงเข้าไปหาที่หน้าบ้านฝ่ายชาย ซึ่งหากเรามองบ้านเป็นสถานที่ส่วนตัวของเราแล้ว ก็เป็นคำถามได้ว่า ทำไมฝ่ายหญิงจึงต้องเป็นฝ่ายสละพื้นที่นี้

เราเห็นตรงกัน (ซึ่งไม่น่าผิดไปจากความเป็นจริง) ว่า ทัศนคติชายเป็นฝ่ายจีบ สัมพันธ์กับรูปแบบสังคมชายเป็นใหญ่ โดยวางผู้ชายในตำแหน่งของผู้พิจารณาและผู้เลือก และฝ่ายหญิงในตำแหน่งผู้ถูกเลือก

ดังนั้นแล้ว เราจึงมีความเห็นกันว่า แนวคิดแบบเดิมๆ ที่มองว่า ผู้หญิงไม่ควรเข้าไปหาฝ่ายชายก่อน จึงไม่ควรจะเป็น “เกียรติ” ของฝ่ายหญิง (ที่มักมองว่า ผู้หญิงอยู่นิ่งๆ มีเกียรติกว่าผู้หญิงที่เข้าไปหาผู้ชาย) แต่น่าจะเป็น restrain ที่ผูกโยงกับ objectification ของผุ้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่เป็นหลัก โดยไม่ให้โอกาสฝ่ายหญิงได้รุ้จักฝ่ายชายในสภาพแวดล้อมของฝ่ายชายมากเท่ากับในทางกลับกัน (และสำหรับคนที่หวงพื้นที่ส่วนตัวแล้ว ก็สงสัยว่า การต้องปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามา operate ในพื้นที่ส่วนตัวของเรา มันเป็นเกียรติยังไง)

(คือ คุยแบบนี้ มันต้องมีผู้หญิงอยุ่ในวงอ่ะ มีแต่ผู้ชายมาคุยกัน มันเอาตัวไปมองแทนผู้หญิงยากนะ)

จงอภิปราย

[โควตของโอลิแวนเดอร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ เกี่ยวกับว่าไม้กายสิทธิ์เป็นผู้เลือกพ่อมด] <– ขี้เกียจค้นแล้ว

Published in Society

One Comment

  1. “… it’s really the wand that chooses the wizard, of course.”

    แต่นึกไม่ค่อยออกว่าเกี่ยวกันยังไง

Comments are closed.