Skip to content →

What are you doing, Post Today?

ขอเป็นเรื่องราวของโลกอินเทอร์เน็ตช่วงฟุตบอลโลกอีกสักครั้ง

ในขณะที่ชาวบ้านชาวช่องก็ทวีตว่าสหรัฐอเมริกาเสมอสโลวีเนียได้ 2-2 หลังจากตามหลัง 0-2 (ผมเองได้ดูแค่ช่วงต้นที่สโลวีเนียขึ้นนำ) @PostToday ก็ทวีตมาแหวกแนวกว่าชาวบ้าน บอกว่า

“สโลเวเนียเอาชนะสหรัฐสบายๆ 2-1” อัพเดทตารางคะแนน http://bit.ly/dj0fCF

เฮ้ย! ลองเข้าไปดูตารางคะแนนตาม url ดังกล่าว ปรากฏว่าตารางคะแนนก็อัปตามนั้นจริงๆ ด้วย

ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเป็นยังไงมายังไง

Published in Media

One Comment

  1. Funny dee krub. Actually I feel that now people follow World cup via twitter a lot this time, curious about what will be so popular next 4 years.

Comments are closed.