Skip to content →

เสรีภาพในการแสดงออก

การเซ็นเซอร์ คือการปิดกั้นการแสดงออกโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันประชาชนจากการเข้าถึงแนวความคิดที่ผู้มีอำนาจมองว่าเป็นอันตราย (ต่อตนเอง)

(ดัดแปลงจาก Uncyclopedia http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Freedom_of_Expression)

Published in Society

2 Comments

  1. Happy World Press Freedom Day!

  2. หึหึหึหึหึหึ

    เจ๋งมากฮะ

Comments are closed.